X-machine-b

Share your opinion

Comments: 3
  1. Michal S. | 05.09.2016 (20:22)

    Dle mého názoru asi nejpovedenější z Vašich děl. Alespoň mne osobně nejvíce oslovilo. Je z toho cítit jakási hloubka, ať už zamýšlená, nebo nikoliv, má to jedinečnou “atmosféru”.

  2. Adolf Lachman | 10.05.2012 (16:52)

    Thank you Jens B! I try to increase my level slowly but surely! Stay my fan!

  3. Jens B | 02.05.2012 (23:34)

    Hi! great work dude! im from chile and a big fan of your robot illustrations “destilan una melancolía mecánica” that amazes me! keep the cool drawing!

Next works from: illustrations

  latest oldest