E.A.S.T.NANO!

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická Vás srdečně zvou ve středu 23. 9. 2009 v 16:30 na slavnostní zahájení výstavy E.A.S.T NANO!
Cyklus instalací projektu nanoSKOP, zaměřeného na umělecké vizualizace konceptů dimenze nano = 10-9m a pardubické industriální dědictví.

úvodní slovo:
Petr Lošťák, děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice

E.A.S.T NANO! / European Art Science and Technology NANO!
23 / 9 / 09 – 31 / 12 / 09

cyklus výstav, instalací, přednášek, performancí, počítačových her, filmů, hudebních produkcí a komentovaných prohlídek

E.A.S.T.NANO! je koncipován v kontextu projektu nanoSKOP a otevření nové budovy Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Festival sleduje dva inspirační zdroje, nejnovější technologie jako nástroj nebo ideové koncepce dimenze nano = 10- 9 m a pardubické průmyslové dědictví – industriální stopu naší nedávné minulosti. Nové materiálové technologie – nanotechnologie jsou pro umělce příležitostí, jak novým způsobem formulovat staré otázky po smyslu lidské existence. Obojí jsou však především jazykem pro soudobou vizuální komunikaci.

/ výstavy
/ Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice
Studentská 95, 532 10 Pardubice

E.A.S.T.NANO! / výstava / 23. 9. – 31. 12. 2009
vystavují: Amanita Design, M. Cais, L. Čihařová, Z. Daněk, J. Dvorský, V. Doutlíková, J. Dudesek, L. Farářová, K. Gebauer, V. Hajnová, J. Jebavý, P. Korbička, A. Lachman, T. Med, T. Morová, J. Mucska, J. Nepraš, V. Psotková, T. Skalík, Č. Suška

Jan Dudesek / výstava / 14. 9. – 31. 12. 2009
vizuálně zvuková instalace a kinetické objekty

Tomáš Med / výstava / listopad – prosinec 2009
výstava, přednáška a exkurze do Explosia a. s. / součást 5. mezinárodního bienále Industriální stopy / www.industrialnistopy.cz
otevírací doba: pondělí – pátek 8:00 – 19:00 / sobota – neděle 13:00 – 18:00

/ Příhrádek No5
Zámek č. 5, Pardubice

Tomáš Skalík / výstava / 23. 9. do 30. 10. 2009
interaktivní zvuková a světelná instalace

Ladislav Plíhal / výstava / prosinec 2009 – leden 2010
live art of explosia vytvořil autor v pardubické Explosii a.s.
otevírací doba: úterý – čtvrtek 13:00 – 18:00 / sobota – neděle 13:00 – 18:00

/ K104
Kostelní 104, Pardubice

E.A.S.T.NANO! / showroom / od 1. 10. do 31. 12. 2009
východní NANO! je showroom účastníků nanoSKOPU z východních Čech
/ partneři
/ hlavním partnerem je Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice:
– Katedra biologických a biochemických věd
– Katedra obecné a anorganické chemie
– Společná laboratoř chemie pevných látek UMCh AV ČR a UPa
– Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
– Ústav organické chemie a technologie

/ projekt vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje

/ spolupráce na projektu:
Pardubická firma Synpo a.s a Explosia a.s., Technická univerzita v Liberci, Jihočeská univerzita, České Budějovice, Akademie věd ČR, ČVUT v Praze, společnosti Rokospol a.s., Elmarco a.s.
/ plakát a pozvánky ke stažení
Stáhnout plakát v pdf
Stáhnout plakát v pdf – velké rozlišení / tisk
Stáhnout pozvánku v pdf
Stáhnout pozvánku v pdf – velké rozlišení / tisk
/ změna vyhrazena /

USKUPENÍ TESLA, o.s. | www.utesla.cz
Univerzita Pardubice | www.upce.cz