Machinarium je point-and-click adventura, za jejímž vznikem stojí český nezávislý vývojový tým Amanita Design. Byla vydána 16. října 2009. / Machinarium is a puzzle point-and-click robot adventure game developed by Czech independent studio Amanita Design. It was released on 16 October 2009. 
Tým / The team: 
Jakub Dvorský - hlavní designer / lead designer
Václav Blín - animátor / lead animator
Floex Tomáš Dvořák - skladatel / composer
David Oliva - programátor / programmer
Moták Tomáš Dvořák - zvukař / sound maker
Jaromír Plachý - animátor / animator
Adolf Lachman - výtvarník / graphic artist

Další v této galerii / Next in this gallery

Zpět nahoru / Back to Top