PANAP

Zvu Vás na vernisáž výstavy PANAP (Pardubický Národní Park),
která proběhne ve čtvrtek 27. 5. 2010 v 17:30 ve foyer Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Současně proběhne vernisáž spoluvystavujích autorů: Ireny Jůzové, Pavla Kopřivy a Ladislava Plíhala. Na výstavě představím své 4 nové ilustrace pardubických robotů (Parobotů) a 7 upravených fotografií z Pardubické Explosie (NAPPEX).