Parobots

Parobots are robots from Pardubice. Cyklus fotografií z Explosie mne později inspiroval k vytvoření dalšího projektu PANAP (Pardubický Národní Park), kde na digitálně upravených ilustracích vytvářím svět fiktivních, těžce identifikovatelných, biomechanických monster – PAROBOTŮ, jakýchsi ohrožených industriálních druhů Pardubicka. Záměrně používám prvky z obrazů nizozemských krajinářů 17. století (Goyen, Ruisdael), abych tím podtrhl žánrovitou malebnost výjevu. Cíleně vše usazuji do typicky známých lokalit Pardubic, abych tak připomenul průmyslový původ města a důvod proč sem vlastně tito PAROBOTI patří. Obdobně jako je rozdíl mezi rybami a parybami, tak PARobot patří do jiné třídy než robot, jedná se o jakéhosi předchůdce běžného robota a jeho funkce může být naprosto PARadoxně nesmyslná či meziplanetárně nejdůležitější.

PAROBOT

  1. Pardubický původ
  2. Parní pohon
  3. Paradox
  4. Parodie
  5. Předchůdce robota
  6. Parkový druh

Share your opinion